Μελέτη Φυσικού Αερίου 2022-11-28T17:16:38+00:00

Μελέτη Φυσικού Αερίου – Επίβλεψη

Η μελέτη που απαιτείται για την σύνδεση με το Φυσικό Αέριο καθώς και η επίβλεψη του συνόλου των διαδικασιών παρέχονται δωρεάν και την διεκπεραίωση τους αναλαμβάνουν οι  πλήρως καταρτισμένοι μηχανολόγοι του Συνεταιρισμού.

Η μελέτη του Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει τρείς φάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση της μονάδας του τελικού καταναλωτή με το δίκτυο της ΕΔΑ Θεσσαλίας.

Α’ Φάση

 • Προσκόμιση της Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου στον Συνεταιρισμό
 • Προσκόμιση της κάτοψης του ακινήτου στον Συνεταιρισμό
 • Κατάθεση Υπεύθυνων Δηλώσεων του πελάτη, για την ανάθεση της Μελέτης και της Επίβλεψης των εργασιών εγκατάστασης Φ.Α., στην ΕΔΑ Θεσσαλίας

Β’ Φάση

 • Κατάθεση της Μελέτης
 • Κατάθεση Αξονομετρικού Σχεδίου
 • Κατάθεση Κατακόρυφου Διαγράμματος
 • Κατάθεση Κατόψεων (όδευση δικτύου)

Γ’ Φάση

 • Έγκριση Μελέτης από ΕΔΑ Θεσσαλίας
 • Κατάθεση Τεχνικής Έκθεσης
 • Κατάθεση Πιστοποιητικού Τήρησης Απαιτήσεων Υλικών & Εργασίας
 • Κατάθεση Πιστοποιητικού Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας
 • Κατάθεση Προγράμματος Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης Αερίου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Προγραμματισμός Ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης από ΕΔΑ Θεσσαλίας.
 • Έγκριση από ΕΔΑ Θεσσαλίας
 • Επιλογή από πελάτη του παρόχου Φυσικού Αερίου
 • Προγραμματισμός Ενεργοποίησης Παροχής Αερίου
 • Εναυση Λέβητα Αερίου από αδειοδοτημένο τεχνικό αερίων καυσίμων

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Κατάθεση του Φύλλου Ελέγχου – Ρύθμιση Συσκευής
 • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ρύθμισης των συσκευών

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

onpage