Σωλήνες Αποχέτευσης και Εξαρτήματα

Εξαντλημένο

Σωλήνες Αποχέτευσης των εταιριών: ΔΡΙΒΑΣ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. – VALSIR  – PESTAN 

Εξαρτήματα – Κόλλες : UHU BISSON HELLAS – LOGO – Oatey – Quilosa – Hercules – Fere – Dimco 

Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ø Σωλήνες Αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329-1 Ø Από Φ.32 έως Φ.200
Ø Σωλήνες Υπονόμων σειρά 41 κατά   ΕΝ 1401-1 Ø Από Φ.110 έως Φ.400
Ø Σωλήνες Κτιριακής Αποχέτευσης PP

κατά ΕΝ 1451 Β1

Ø Από Φ.40 έως Φ.160
Ø Εξαρτήματα Σωλήνων Αποχέτευσης κατά ΕΝ 1329-1
Ø Εξαρτήματα Σωλήνων Υπονόμων σειρά 41 κατά ΕΝ 1401-1
Ø Εξαρτήματα Σωλήνων Αποχέτευσης PP κατά ΕΝ 1451 Β1
onpage