• Σωλήνες Ύδρευσης και Εξαρτήματα των κορυφαίων εταιριών : Aquatherm A.E.- ΔΡΙΒΑ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ  Α.Ε. - ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε. (ΣΙΔΕΝΟΡ) - INTERPLAST  Α.Ε. - SEMIPLAST S.A. - PALAPLAST  Α.Ε. NTM - COMAP - CHERBROS - +GF+ - GEBO - ATUSA  Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Σωλήνες Αποχέτευσης των εταιριών: ΔΡΙΒΑΣ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. - VALSIR  - PESTAN  Εξαρτήματα - Κόλλες : UHU BISSON HELLAS - LOGO - Oatey - Quilosa - Hercules - Fere - Dimco  Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες
  • Σφαιρικές Βάνες από τις κορυφαίες εταιρίες της αγοράς, Cimberio, Effebi, Argo, Brass Form, κατάλληλες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση, για ιδιωτικά και δημόσια έργα. Πιστοποιημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι την τοποθέτηση τους αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι και αδειοδοτημένοι επαγγελματίες εγκαταστάτες. Η διαθεσιμότητα και η παράδοση είναι άμεση σε όλα τα μεγέθη.
  • Σφαιρικές Βάνες  από τις κορυφαίες εταιρίες  της αγοράς, Cimberio, Effebi, Argo, Brass Form, κατάλληλες για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση, για ιδιωτικά και δημόσια έργα.

    Πιστοποιημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.

    Συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή, με την προϋπόθεση ότι την τοποθέτηση τους αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι και αδειοδοτημένοι επαγγελματίες εγκαταστάτες. Η διαθεσιμότητα και η παράδοση είναι άμεση σε όλα τα μεγέθη.

  • Στηρίγματα των εταιριών : FF - RM - MEFA Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες
  • Ράγες στήριξης και εξαρτήματα των εταιρειών : TYCO - ERICO - KORFF - LEIFELD Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Υλικά Μόνωσης Isopipe και της εταιρίας ΘΡΑΚΩΝ ΑΕΒΕ Υαλοβάμβακας FIBRAN Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και πληρούν όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες.    
onpage