• Με πλήρη γνώση των σύγχρονων αναγκών και φιλοσοφιών θέρμανσης είναι σε θέση να υποδείξει λύσεις θέρμανσης κτιρίων οικονομοτεχνικά άρτιες, ενεργειακά αποδοτικές βάση του σύγχρονου κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Προτείνουμε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας ,τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες κατασκευές.
  • Με πλήρη γνώση των σύγχρονων αναγκών και φιλοσοφιών θέρμανσης ο NΕΣΥΘΕΡΜ είναι σε θέση να υποδείξει λύσεις θέρμανσης κτιρίων οικονομοτεχνικά άρτιες, ενεργειακά αποδοτικές βάση του σύγχρονου κανονισμού  ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Προτείνουμε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας ,τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες κατασκευές.

Contact Info

Erythrou Staurou 17, Larisa

Phone: 2410-257718

Fax: 2410-259688

Web: Nesytherm Website

onpage