Υπηρεσίες

υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη

Μελέτη Φυσικού Αερίου

Η μελέτη που απαιτείται για την σύνδεση με το Φυσικό Αέριο καθώς και η επίβλεψη του συνόλου των διαδικασιών παρέχονται δωρεάν και την διεκπεραίωση τους αναλαμβάνουν οι πλήρως καταρτισμένοι μηχανολόγοι του Συνεταιρισμού.

Η μελέτη του Φυσικού Αερίου περιλαμβάνει τρείς φάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση της μονάδας του τελικού καταναλωτή με το δίκτυο της ΕΔΑ Θεσσαλίας.

Σχεδιασμός Μπάνιου με εξειδικευμένο λογισμικό 3D-Απεικόνισης

Ο σχεδιασμός ενός μπάνιου, του δικού σας μπάνιου, είναι μια διαδικασία την οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε από κοινού, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό λογισμικό τριασδιάστατης απεικόνισης, ειδικά μελετημένο ώστε να αποτυπώνει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα είδη υγιεινής και πλακίδια τα οποία έχετε επιλέξει για να τοποθετήσετε στο μπάνιο σας. Έτσι έχετε άμεσα την δυνατότητα να δείτε ολοκληρωμένη την εικόνα του χώρους σας όπως τον φαντάζεσθε και φυσικά να μεταβάλλετε οποιαδήποτε στοιχεία του, έτσι ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό για εσάς αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες Μεταφοράς

Ο Συνεταιρισμός διαθέτοντας τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τόσο τους πελάτες λιανικής του, όσο και τους επαγγελματίες συνεργάτες του (υδραυλικούς, μηχανικούς, τεχνικές εταιρίες, εργολάβους κλπ.), μεταφέροντας προϊόντα και υλικά στο χώρο τους. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται εντελώς δωρεάν για παραδόσεις εντός της πόλης της Λάρισας αλλά και εντός των ορίων του Νομού. Κατόπιν συμφωνίας η παράδοση μπορεί να γίνει και σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

After Sales

Το σύνολο των προϊόντων του Συνεταιρισμού είναι επώνυμα και πιστοποιημένα από τους προμηθευτές-κατασκευαστές σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, τόσο για την ποιότητα των υλικών όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής τους.

Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση ποιότητας και καλής λειτουργίας η οποία κυμαίνεται από 1 έως και 6 έτη, πάντοτε με την απαραίτητη προϋπόθεση της τοποθέτησης των υλικών από αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο εγκαταστάτη-θερμοϋδραυλικό.

Ως εκ τούτου όλες οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των τυχόν ελλειμματικών προϊόντων προβλέπονται από τις διαδικασίες του after sales του Συνεταιρισμού, πάντοτε με στόχο την πλήρη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη. Η ύπαρξη ενθουσιασμένων πελατών είναι η καλύτερη διαφήμιση για εμάς. Η παρουσία του Συνεταιρισμού για 40 χρόνια στην αγορά της Λάρισας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, έρχεται να επιβεβαιώσει την συνέπεια «λόγων και πράξεων».