Ταχυθερμαντήρες ζεστού νερού χρήσης

για οικιακή και επαγγελματική χρήση, δεν χρειάζεται σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή

Περιγραφή

Ταχυθερμαντήρας αερίου ανοιχτού (και κλειστού) φλογοθαλάμου για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Καύση για φυσικό αέριο/υγραέριο. Ηλεκτρονική ανάφλεξη με τη βοήθεια μπαταρίας, δεν χρειάζεται σύνδεση με την ηλεκτρική παροχή. Δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης για πολλαπλασιασμό της ισχύος και παροχής ζεστού νερού. Αυτόματη ρύθμιση παροχής νερού για την τήρηση μιας σταθερής θερμοκρασίας σε περίπτωση διαφορετικών πιέσεων τροφοδοσίας. Υδροδυναμική γεννήτρια μέσω της οποίας παράγεται ρεύμα για την ανάφλεξη του ταχυθερμαντήρα.