Καυστήρες

πλήρη γνώση των σύγχρονων αναγκών και φιλοσοφιών θέρμανσης

Περιγραφή

Με πλήρη γνώση των σύγχρονων αναγκών και φιλοσοφιών θέρμανσης είναι σε θέση να υποδείξει λύσεις θέρμανσης κτιρίων οικονομοτεχνικά άρτιες, ενεργειακά αποδοτικές βάση του σύγχρονου κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. Προτείνουμε λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας ,τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες κατασκευές.

Καυστήρες Πετρελαίου

Μονοβάθμιοι και διβαθμιοι καυστήρες πετρελαίου κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θερμανσης και εγκαταστάσεων μεσαίων διαστάσεων αντίστοιχα, όπως πολυκατοικίες ή βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.
Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης, ρύθμισης και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Καυστήρες Αερίου

Μονοβάθμιοι και διβάθμιοι καυστήρες αερίου, χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, Low Nox, είναι μια πλήρης σειρά προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την μείωση εκπομπών ρύπων.

Μετατροπή καυστήρα από καύση Φ.Α. σε υγραέριο LPG