Προφίλ Εταιρείας

40 χρόνια εμπειρίας με κατάλληλα καταρτισμένα άτομα με κατάλληλα και στοχευμένα σεμινάρια

Προφίλ

Ο Συνεταιρισμός Θερμοϋδραυλικών «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.», ιδρύθηκε το 1979 από μια ομάδα υδραυλικών στη Λάρισα. Γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη και υπήρξε ο leader στην αγορά των υδραυλικών ειδών, των ειδών υγιεινής & των ειδών θέρμανσης.
Τα επώνυμα και ποιοτικά προϊόντα χαρακτήρισαν την πορεία του Συνεταιρισμού από την αρχή και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να αποτελούν το σημείο αναφοράς του.
Τα μέλη του Συνεταιρισμού αποτελούνται από επαγγελματίες θερμοϋδραυλικούς, πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους στον Σύνδεσμο των Θερμοϋδραυλικών της Λάρισας.
Ο Συνεταιρισμός στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 2.400m2, σε κεντρικό σημείο της πόλης, επί της οδού Ερ. Σταυρού 17. Το κτίριο αποτελείται από 3 ορόφους, όπου υπάρχουν ανεπτυγμένες οι εκθέσεις των Ειδών Θέρμανσης, των Ειδών Υγιεινής και των Πλακιδίων (μπάνιου & κουζίνας). Στο μεγαλύτερο μέρος του ισογείου βρίσκεται η αποθήκη και ο πάγκος των υδραυλικών ειδών με πάνω από 23.000 κωδικούς

 
 

Η ομάδα μας

Στον «ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.» απασχολούνται σήμερα 20 άτομα, κατάλληλα καταρτισμένα, με πολυετή εμπειρία στους τομείς ευθύνης τους.
Η συνεχής εκπαίδευση με κατάλληλα και στοχευμένα τεχνικά σεμινάρια, είτε στην έδρα του Συνεταιρισμού είτε στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, είναι μια αυτονόητη διαδικασία η οποία ακολουθείται συνεχώς με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής ενημέρωση σε κάθε τι καινούργιο (προϊόν ή υπηρεσία), με σκοπό την ολοκληρωμένη πρόταση από την πλευρά του Συνεταιρισμού και την βέλτιστη λύση για τις ανάγκες του πελάτη.