Ενεργειακή Αναβάθμιση

εξασφαλίζουμε την μείωση του μηνιαίου κόστους λειτουργίας με πρωτοποριακά συστήματα

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου με σκοπό την εξοικονόμηση. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και επακόλουθο την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του χρήστη. Με άλλα λόγια οι επεμβάσεις που προβλέπει μια ενεργειακή αναβάθμιση για ένα κτήριο, αποτελούν μονόδρομο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και επιφέρουν σημαντική οικονομία στον ετήσιο οικιακό προϋπολογισμό.
Τα περισσότερα σπίτια στη χώρα μας είναι παλιά, καθώς έχουν χτιστεί κατά τις δεκαετίες 1980-1990, και χρειάζονται ανακαίνιση. Τα τελευταία χρόνια τα έξοδα ψύξης–θέρμανσης συνεχώς αυξάνονται, ιδιαίτερα για τα παλαιότερα κτίρια, ενώ η οικονομική δυνατότητα του κόσμου μειώνεται. Επιλογή να χτιστεί καινούριο σπίτι, προφανώς, δεν υπάρχει για τους περισσότερους αλλά η δυνατότητα διαβίωσης σε ένα θερμικά άνετο περιβάλλον είναι ανάγκη όλων μας.
Έχοντας πολύχρονη εμπειρία στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την ικανοποίηση των πελατών μας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημα, εξασφαλίζοντας μείωση του μηνιαίου κόστους λειτουργίας με πρωτοποριακά συστήματα.